Sunvisor / Dakverhoging
HomeProduktenFoto GallerijWetgevingenContact Diverse Links
Wetgevingen
 
Kampeerauto (Camper)

 

Een kampeerauto is een personenauto:

 • waarvan de binnenruimte is ingericht voor het vervoer en verblijf van personen
 • die is voorzien van een vaste kook- en slaapgelegenheid
 • die voldoet aan nader omschreven inrichtingseisen. (Zie: Eisen aan ombouw en inrichting)

Kampeerautotarief

 

Voor een kampeerauto is de motorrijtuigenbelasting over een tijdvak van 3 maanden een kwart van de belasting die u moet betalen voor personenauto's. Voor kampeerauto's die bedrijfsmatig worden verhuurd, is de motorrijtuigenbelasting over een tijdvak van 3 maanden de helft van de belasting die u moet betalen voor personenauto's. Ook als de kampeerauto op naam van de huurder wordt gesteld, moet de huurder het half tarief betalen.

De aantekening 'kampeerauto' op uw kentekenbewijs deel I (of deel IA) is niet voldoende om in aanmerking te komen voor het kampeerautotarief. Uw kampeerauto moet voldoen aan een aantal eisen aan ombouw en inrichting. Als u in aanmerking wilt komen voor het kampeerautotarief kunt u 2 dingen doen:

Een kampeerauto is te vergelijken met een caravan die zelfstandig wordt voortbewogen door een motor.
Interieur van een
verhoogde Van met een VanTop dakverhoging

Eisen aan ombouw en inrichting

Sinds 1 mei 2002 moet uw kampeerauto aan de volgende eisen voldoen als u in aanmerking wilt komen voor het kwarttarief of het half tarief:

De binnenruimte moet een rechthoekig blok kunnen bevatten met een hoogte van ten minste 170 cm over een lengte van ten minste 200 cm en over een breedte van ten minste 90 cm. De binnenruimte is de ruimte achter de bestuurders- en bijrijders zitplaats, waarin de faciliteiten vast moeten zijn aangebracht. De binnenruimte is voorzien van:

 • minimaal 2 vaste zitplaatsen, eventueel in de vorm van draaibare zitplaatsen voor de bestuurder en bijrijder
 • een tafel
  De (bevestiging van de) tafel mag zodanig zijn ontworpen, dat de tafel eenvoudig verwijderd kan worden.
 • slaapplaatsen voor ten minste 2 personen
  Deze slaapplaatsen mogen eventueel met behulp van de zitplaatsen worden gemaakt, echter niet met de zitplaatsen voor de bestuurder en de bijrijder. Als het een tweepersoonsslaapplaats betreft, moet deze ten minste 180 cm lang zijn en ten minste 110 cm breed. Als het 2 afzonderlijke slaapplaatsen zijn, dan moeten beide slaapplaatsen ten minste 180 cm lang zijn en ten minste 60 cm breed.
 • vaste en afsluitbare opbergfaciliteiten
 • een vast keukenblok met een werkblad van ten minste 60 cm hoog, voorzien van een ingebouwde (uitneembare) watervoorziening met een spoelbak, een kraan en een afvoer
  Het geheel is bestemd voor gebruik in de binnenruimte.
 • een vast ingebouwd kooktoestel bestemd voor gebruik in de binnenruimte
  Een vaste magnetron kan dienen als vaste kookgelegenheid in de kampeerauto. Voorwaarde is wel dat deze stroom krijgt door een energiebron die in de kampeerauto aanwezig is en die op normale wijze te bereiken is.

Let op!

Alle faciliteiten moet u op een normale wijze in de binnenruimte kunnen bereiken.

Afwijkende hoogte

Als de binnenruimte van fabriekswege geen hoogte heeft van 170 cm, maar wel ten minste een hoogte van 130 cm, dan mag u de binnenruimte verhogen tot ten minste 170 cm over een lengte van ten minste 100 cm en een breedte van ten minste 90 cm. Dit kan bijvoorbeeld met een vast verhoogd dak of een hefdak. Dit geldt alleen als de kampeerauto ook aan de overige inrichtingseisen voldoet.

Let op!     Lees de toelichting hiernaast      → → → → → → → →

Let op!      toelichting!


Een Low-Top Chevy of GMC Van heeft van fabriekswege een standaard binnenhoogte van ten minste 130 cm. Hierdoor komt deze dus in aanmerking voor deze bijzondere regel. U hoeft dus maar over een oppervlakte van 100 cm bij 90 cm te verhogen naar 170 cm.

Volkswagen type Transporter

Voor motorrijtuigen van het merk Volkswagen type Transporter waarbij de motor van fabriekswege achterin is geplaatst, geldt het volgende: als de 'datum van eerste toelating tot de weg' die de RDW heeft toegekend, vóór 1 januari 1994 valt, kunnen de criteria voor de binnenruimte worden toegepast alsof de motor niet achterin is bevestigd. De 'datum van eerste toelating tot de weg' kan een vroegere zijn dan de datum van kentekenbewijs deel I of deel IA. Denk hierbij aan ingevoerde motorrijtuigen.

 

Overgangsregeling

De eis van het rechthoekige blok van 170 x 200 x 90 cm is niet van toepassing als de Belastingdienst al vóór 1 mei 2002 een beschikking voor de kampeerauto heeft verstrekt voor toepassing van het kwarttarief. Het motorrijtuig moet wel voldoen aan de overige inrichtingseisen, die op het moment van de afgegeven beschikking van toepassing zijn.

Met deze overgangsregeling kan bij houderschapswisseling ook de nieuwe houder in aanmerking kan komen voor het kwarttarief, op basis van de beschikking die vóór 1 mei 2002 is afgegeven. Als na het verstrekken van de beschikking blijkt dat deze op basis van de criteria die op het moment van de aanvraag golden ten onrechte is afgegeven, wordt de beschikking alsnog ingetrokken. In dat geval is de overgangsregeling niet van toepassing.

Let op!

Kampeerauto's die op 1 mei 2002 15 jaar of ouder zijn en van fabriekswege zijn ingericht als kampeerauto, hoeven niet aan alle hiervoor vermelde inrichtingseisen te voldoen. Bepalend voor de leeftijd van de kampeerauto is de datum van het kentekenbewijs deel I of deel IA of (als dit een vroegere datum is) de 'datum eerste toelating op de weg' die de RDW heeft toegekend.